Μεταφορά ΑΣΥΘ

Print

Αρ.Πρωτ. 265                                                                                                                       Θεσσαλονίκη 3/12/2018

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Συνάδελφοι – σσες

Πέραν των γενικών θεμάτων που αφορούν το μέλλον της εργασίας μας, την μεταφορά στη νέα εταιρία (Α.ΣΥ.Θ.) και διασφάλιση όλων των εργαζομένων, την συμμετοχή μας στην διαμόρφωση νέων κανονισμών, την προετοιμασία νέας Σ.Σ.Ε. ,εξίσου σημαντική είναι και η διαρκής προσπάθεια αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων που δυσχεραίνουν την εκτέλεση του έργου που οι εργαζόμενοι καλούνται να εκπληρώσουν.

Προς την Διοίκηση του Ο.Α.Σ.Θ. απευθυνόμαστε για την αντιμετώπιση ενός χρόνιου προβλήματος που έχει να κάνει με τα καθίσματα των οδηγών στα λεωφορεία. Πολλά εξ αυτών βρίσκονται σε κάκιστη κατάσταση δυσχεραίνοντας το έργο του οδηγού ενώ αποτελούν κύρια αιτία πολλών μυοσκελετικών προβλημάτων των συναδέλφων. Τοποθέτηση επί του θέματος υπάρχει και από τους Γιατρούς Εργασίας.

Για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε αναμένοντας τις εξελίξεις επί των προτάσεών μας.

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                    Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                 ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                                                     ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.