Προσφυγή ΣΤΕ άρθρο Γ'

Print

Αρ.Πρωτ. 286                                                                                                                             Θεσσαλονίκη 7/1/2019

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Συνάδελφοι – σσες

Με την παραλαβή της σχετικής απόφασης (αναμένουμε να καθαρογραφεί) θα ξεκινήσουμε την διαδικασία για την εξάλειψη – κατάργηση του σχετικού άρθρου από τον κανονισμό Γ΄.

 

    Δικάστηκε στις 8-6-2018 και αναμένουμε την απόφαση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                               Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                                ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.