Συνεχείς ροήνέωνανακοινώσεωννόμωνεκδηλώσεων Σ.Ε.Ο.Α.Σ.Θ.

Image
ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΓΓΟΣ ΜΟΣΧΟΣΆ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ΄Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΓ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΝ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΤΑΜΙΑΣ
ΓΚΑΤΖΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ
ΜΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣΕΦΟΡΟΣ
ΜΟΥΡΑΜΠΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΥΠ.ΤΥΠΟΥ
ΔΑΡΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΚΟΥΒΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΤΕΛΗΠΟΡΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
Το Χαμόγελο του Παιδιού

Συνδεθείτε με τηνμισθοδοσία Ο.Α.Σ.Θ.