Συνεχείς ροήνέωνανακοινώσεωννόμωνεκδηλώσεων Σ.Ε.Ο.Α.Σ.Θ.

Image
ΔΗΜΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΓΓΟΣ ΜΟΣΧΟΣΆ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ΄Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΓ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΟΥΡΑΜΠΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΝ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΤΑΜΙΑΣ
ΓΚΑΤΖΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ
ΜΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣΕΦΟΡΟΣ
ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΥΠ.ΤΥΠΟΥ
ΖΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΔΑΡΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΚΟΥΒΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΣΠΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
Το Χαμόγελο του Παιδιού

Συνδεθείτε με τηνμισθοδοσία Ο.Α.Σ.Θ.