Συνεχείς ροήνέωνανακοινώσεωννόμωνεκδηλώσεων Σ.Ε.Ο.Α.Σ.Θ.

Image
ΔΗΜΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΥΛΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΆ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ΄Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣΓ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΤΑΜΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕΦΟΡΟΣ
ΖΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΥΠ.ΤΥΠΟΥ
ΤΣΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΜΟΣΧΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΚΟΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΟΥΡΕΙΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
Το Χαμόγελο του Παιδιού

Συνδεθείτε με τηνμισθοδοσία Ο.Α.Σ.Θ.