ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

         Αρ.Πρωτ. 505                                                                                                                                                      Θεσσαλονίκη 03/12/2019

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΤΡΙΤΗ 3η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι – σσες

  • Ψηφίστηκε στην Βουλή ο νόμος 4640/2019 όπου μεταξύ άλλων, στο άρθρο 41, αναφέρεται στις τροποποιήσεις το νόμου που μας διέπει (Νόμος 4482/2017)

         Στον νέο νόμο συμπεριλαμβάνεται η παράταση λειτουργίας του Ο.Α.Σ.Θ. με την σημερινή του μορφή έως τις 31/12/2022.

         Να τονίσουμε εδώ ότι η πρόταση του συνδικάτου ήταν η 6μηνη παράταση και κατόπιν σύσταση και λειτουργία της ΑΣΥΘ ΑΕ.

         Στον νέο νόμο παρέχονται δυνατότητες στην διοίκηση του Ο.Α.Σ.Θ. να αντιμετωπίσει ζητήματα οικονομικής φύσεως, κυρίως του Οργανισμού, έναντι τρίτων και παράλληλα η δυνατότητα του δικαιώματος

         να μισθώνει μεταχειρησμένα λεωφορεία αστικού τύπου, κατηγορίας EURO 4 ή EURO 5 με έτος κυκλοφορίας το 2005 ή/και μεταγενέστερα.

         Το μέτρο αυτό, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, θα δώσει ανάσες στο τεράστιο πρόβλημα που έχουμε με τα κυκλοφορούντα λεωφορεία.

  • Θετική χαρακτηρίζει στην αντικατάσταση του άρθρου 27 του νόμου 4482/2017 η παραμονή της παραγράφου που αναφέρει "η θέση της επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση συνιστά σπουδαίο λόγο για την

         καταγγελία οποιασδήποτε σύμβασης, πλήν των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, οι οποίες δύναται να καταγγελθούν με την νόμιμη αποζημίωση μόνο για τους λόγους που προβλέπονται στον κανονισμό

         προσωπικού της ή στον νόμο." Με τον τρόπο αυτό συνεχίζεται η διασφάλιση των θέσεων εργασίας μας.

         Στις ημέρες κατάθεση και ψήφισης του νέου νόμου, αντιπροσωπεία του συνδικάτου μας βρέθηκε στην Αθήνα, πραγματοποιώντας συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών κ. Καραμανλή Κων/νο, τον

         Υφυπουργό κ. Κεφαλογιάννη Ιωάννη καθώς και με τον αρμόδιο Γ.Γ. του Υπουργείου σε θέματα μεταφορών κ. Σταθόπουλο Νικόλαο. Θέματα της συζήτησης αποτέλεσαν, η τροπολογία του νέου νόμου,

         η πορεία του Ο.Α.Σ.Θ. στο μέλλον και η διασφάλιση των εργαζομένω του σε αυτό, η νέα Σ.Σ.Ε., οι παροχές μισθολογικού κόστους καθώς και οι οφειλές του Ο.Α.Σ.Θ. προς τους εργαζόμενους.

         Παράλληλα μας δόθηκε η δυνατότητα να αντικρούσουμε με επιχειρήματα όσα το τελευταίο διάστημα διοχετεύουν "κάποιοι κύκλοι" πως οι εργαζόμενοι του Ο.Α.Σ.Θ. στοιχίζουν ακριβά έναντι άλλων εργαζομένων.

  • Σε γενικές γραμμές θετικό κρίνεται το αποτέλεσμα της συνάντησης, ενώ υπήρξε δέσμευση από την πλευρά του Υπουργού για επανάληψη των συναντήσεων προς αντιμετώπιση ζητημάτων που υφίστανται,

         αλλά και ενδεχομένως να προκύψουν στην πορεία.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                              Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                                              ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.