ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ

    Αρ.Πρωτ. 600                                                                                                                 Θεσσαλονίκη 9/3/2020

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Συνάδελφοι – σσες

Με έκπληξη όλων μας πληροφορηθήκαμε σήμερα το πρωί ότι ο Ο.Α.Σ.Θ. δεν θα καταβάλλει την μισθοδοσία προσωπικού στην καθορισμένη πλέον ημερομηνία που αντιστοιχεί στην σημερινή ημέρα.

Ο λόγος που επικαλείται η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι ότι υπήρξε καθυστέρηση είσπραξης της αντισταθμιστικής.

Εμείς καταγγέλλουμε τον κάθε αρμόδιο που όφειλε να ενημερωθεί έγκαιρα για αυτή την καθυστέρηση και αντιστοίχως να είχε προβεί σε ενέργειες αντιμετώπισης του προβλήματος.

Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την Διοίκηση του Ο.Α.Σ.Θ. σε μια προσπάθεια εξεύρεσης λύσεως και προσδιορισμού καταβολής των μισθών των εργαζομένων.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ                                                      

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                       Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

             ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣΔ.                                                                                                                      ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ.K