ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

     Αρ.Πρωτ.                                                                                                                                              Θεσσαλονίκη  22-2-20

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συνάδελφοι – σσες

  • Eγκύκλιος ελέγχου εκδοτικών μηχανημάτων και συμπλήρωση εντύπου.

Αποστείλαμε έγγραφο στον Γενικό Δ/ντή του ΟΑΣΘ καταθέτοντας τη διαφωνία μας για την συμπλήρωση του ημερήσιου εντύπου καταγραφής και ελέγχου των εκδοτικών μηχανημάτων εντός των λεωφορείων. Παράλληλα αιτιολογήσαμε την πρακτική αδυναμία της παρακολούθησης συμπεριφοράς των επιβατών κατά τη διάρκεια οδήγησης.

Η θέση του Συνδικάτου είναι ξεκάθαρη.

Ελέγχουμε το λεωφορείο για την προστασία μας από προγενέστερες βλάβες ή ελλείψεις για αποφυγή άδικου επιμερισμού ευθυνών.

Ο ρόλος και ευθύνη του κάθε εργαζόμενου οδηγού είναι η ασφαλής οδήγηση του λεωφορείου και η μεταφορά επιβατών.

Το ελεγκτικό κομμάτι της παρακολούθησης συμπεριφοράς επιβατών, τήρησης μέτρων προστασίας λόγω του κορωνοϊού, επιβαίνοντες με ή χωρίς μάσκα, δεν είναι ευθύνη και αρμοδιότητα των οδηγών.

Δεν παραλαμβάνουμε το Ημερήσιο φύλλο ελέγχου καλής λειτουργίας εκδοτικών μηχανημάτων.

Υπάρχει στο λεωφορείο βιβλίο βλαβών καθώς και μοτορόλα για επικοινωνία με το αρμόδιο συνεργείο σε περίπτωση διαπίστωσης βλάβης.

  • Γραπτώς αλλά και προφορικά προς κάθε κατεύθυνση προσπαθούμε να πείσουμε για την ανάγκη λειτουργίας των κλιματιστικών καθώς και την άρση της υποχρέωσης για οδήγηση με μάσκα.

Ήδη ο ΟΣΕΘ  απαντώντας στο αίτημα μας απέστειλε έγγραφο για λειτουργία των κλιματιστικών φροντίζοντας τον επαρκή αερισμό εντός των  λεωφορείων με ανοιχτά κάποια

Παράθυρα. Αναμένουμε σχετική εγκύκλιο οδηγιών από τον ΟΑΣΘ.

Συνεχίζουμε τις προσπάθειες προς τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές  για εξαίρεση των οδηγών από την υποχρέωση της μάσκας εξηγώντας τις τρομερά απάνθρωπες και δύσκολες  συνθήκες οδήγησης από την χρήση μάσκας και μάλιστα ενόψει της αύξησης των θερμοκρασιών.

  • Μετά την από 14/3/2020 Π.Ν.Π. καθορίζονται εκ νέου οι ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από τον COVID

Συνοπτικά οι κατηγορίες αυτές είναι οι βαριές καρδιοπάθειες, ο ζαχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, σοβαρές πνευμονοπάθειες κτλ.

Στην Π.Ν.Π. γίνεται λεπτομερείς αναφορά για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στις κατηγορίες υψηλού κινδύνου.

Κατόπιν αυτού ο Οργανισμός προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου βάση της οποίας όσοι εργαζόμενοι εμπίπτουν  στις νέες ομάδες υψηλού κινδύνου θα πρέπει να πάρουν ιατρική βεβαίωση από τον θεράποντα γιατρό τους η οποία θα πιστοποιεί την πάθηση τους και στην συνέχεια να την προωθήσουν στον γιατρό εργασίας του Οργανισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στον θεράποντα γιατρό τους, οι εργαζόμενοι θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι εμπίπτουν στις ως άνω κατηγορίες υψηλού κινδύνου με την προϋπόθεση ότι εν ευθέτω χρόνο θα προσκομίσουν την ιατρική γνωμάτευση από τον θεράποντα γιατρό τους.

Η ως άνω διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 27/5/2020 για να έχουν δικαίωμα χρήσης άδειας ειδικού σκοπού μετά τις 31/5/2020.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                        Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                                         ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.