ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΣΕ.

 

             

             Αρ. πρωτ. 537                                                                                                                                           Θεσσαλονίκη 13-1-2020

 

 

 

 

Προς

Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.

 

 

Κύριε Πρόεδρε,

όπως είναι γνωστό μεταξύ μας ισχύει η από 21-2-2018 Σ.Σ.Ε. που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας του συνόλου του προσωπικού του Ο.Α.Σ.Θ. και η οποία έχει λήξει την 31-12-2019. Με την παρούσα σας καλούμε σε μία συνάντηση σε χρόνο και τόπο που μπορεί να οριστεί από εσάς προκειμένου να συζητήσουμε την υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε. .

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                           Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                        ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                                          ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.