ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

          

 

 Αρ. πρωτ. 376                                                                                                                              Θεσσαλονίκη 13/6/2019

 

 

Προς

Τομεάρχη Μεταφορών  

Νέας Δημοκρατίας

κ. Καραμανλή Κωνσταντίνο

 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕΟΑΣΘ

 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Η σημερινή Κυβέρνηση δια του ν. 4482/2017, που θεσμοθέτησε κατ’ εφαρμογή και των εξαιρετικών ρυθμίσεων της παρ. 2 του άρθρου 5 του Κανονισμού 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ειδικότερα του εδαφίου δ αυτού, προώθησε το θεσμικό πλαίσιο του Δημόσιου Φορέα για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης (όπως υφίστανται και στην Αθήνα – Αττική).

Μετά από αυτήν την θεσμική επιλογή, που πλέον είναι νόμος του Κράτους απ’ τον Ιούλιο του 2017, παρά τις καθυστερήσεις εφαρμογής του (ολοκλήρωση διαδικασιών ίδρυσης και έναρξης λειτουργίας Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε., κλπ) και την επιδείνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες (κυκλοφορία μικρότερου αριθμού λεωφορείων, κλπ), κατά τον Κανονισμό 1370/2007 του Ε.Κ., δύο είναι οι επιτρεπτές και νόμιμες επιλογές :

  • Είτε η ολοκλήρωση εφαρμογής του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (με τις όποιες βελτιώσεις κρίνει η επόμενη Κυβέρνηση).
  • Είτε η προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού ανάθεσης σε ιδιωτικούς Συγκοινωνιακούς Φορείς.

Το Συνδικάτο των Εργαζόμενων στον ΟΑΣΘ, είναι πεπεισμένο, ότι για το συμφέρον κυρίως των εξυπηρετούμενων πολιτών, αλλά και της εθνικής οικονομίας και των 2.200 περίπου Εργαζόμενων στον Οργανισμό, η μόνη εφικτή και ρεαλιστική πολιτική επιλογή είναι η προώθηση των διαδικασιών του ν. 4482/2017 για την ίδρυση και έναρξη λειτουργίας της Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε. ως διάδοχο φορέα του ΟΑΣΘ.

Η επιλογή αυτή, κατά τη γνώμη μας, είναι μονόδρομος και για την επερχόμενη (κατά γενική εκτίμηση) Κυβέρνηση της Ν.Δ. μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, με ενδεχόμενες αναγκαίες και ενδεδειγμένες νομοθετικές βελτιώσεις (όπως για ουσιαστική συμμετοχή της Τ.Α., προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, κλπ).

Αν αντίθετα, οδηγηθείτε σε πολιτική επιλογή διαγωνισμού ανάθεσης σε ιδιώτες (ακόμη και δια ΣΔΙΤ), θα απαιτηθεί τουλάχιστον διάστημα μιας 5ετίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης (νομοθετική ρύθμιση, σχεδιασμός, προκήρυξη, ενημέρωση Ε.Ε., διαγωνισμός, ανακήρυξη αναδόχου, έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπογραφή σύμβασης ανάθεσης, έναρξη εφαρμογής) και πλημμελούς λειτουργίας έως τότε του υφιστάμενου συγκοινωνιακού φορέα (ΟΑΣΘ – Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε.), με αποτέλεσμα την συνέχιση της επιδείνωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και αυξημένης ανασφάλειας των Εργαζόμενων στον ΟΑΣΘ.

  Εκτός της ως άνω θεσμικής πρότασης μας για την επόμενη ημέρα των επιβατικών μεταφορών στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προτείνουμε να μας καλέσετε σε άμεσο διάλογο, ώστε δια της συμβολής των Εργαζόμενων με ουσιαστικές και ρεαλιστικές προτάσεις (που έχουμε επεξεργαστεί και είμαστε έτοιμοι να σας υποβάλουμε), να προχωρήσετε σε βελτίωση του θεσμικού πλαισίου του ν. 4482/2017 στο σύνολο των ρυθμίσεων αυτού που θα κρίνει η επόμενη Κυβέρνηση (σε συνεργασία και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση), αλλά και για τον επανασχεδιασμό της αστικής περιοχής ευθύνης του ΟΑΣΘ, όπως και για τον σχεδιασμό και λήψη άμεσων μέτρων αύξησης και βελτίωσης των παρεχόμενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών, σχεδιασμού της αναδιάρθρωσης και συμπληρωματικής λειτουργίας απ’ της ενάρξεως λειτουργίας του ΜΕΤΡΟ, κλπ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Οι όποιες πολιτικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες βελτίωσης των υπηρεσιών, πρέπει να έχουν αποτελέσματα έως της διενέργειας της Δ.Ε.Θ. τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                               Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

               ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                                               ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.