ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

         

 Αρ. πρωτ.    718                                                                                                                                   Θεσσαλονίκη  17/7/2020

 

 

 

Προς

Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.  Ο.Α.Σ.Θ.

Κοινοποίηση : Εντεταλμένο Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Δ/ντή ΟΑΣΘ

Κύριε Πρόεδρε,

Παρά τις  επανειλημμένες  συναντήσεις μεταξύ της επιτροπής που όρισε το Δ/Σ του ΟΑΣΘ και των εκπροσώπων του Συνδικάτου μας για την νέα Σ.Σ.Ε., κοινή διαπίστωση των συνομιλούντων είναι ότι απαιτείται  συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων μερών για διευθέτηση και άρση των εμποδίων που προκύπτουν.

Προτείνουμε λοιπόν την ανάληψη πρωτοβουλίας εκ μέρους σας για προγραμματισμό κοινής συνάντησης στην Αθήνα μεταξύ των δύο συναρμόδιων Υπουργείων Μεταφορών  και Οικονομικών, Διοίκησης ΟΑΣΘ και εκπροσώπων του Συνδικάτου Εργαζομένων για συζήτηση, εξεύρεση λύσεων και οριστικοποίηση υπογραφής νέας Σ.Σ.Ε. το συντομότερο δυνατόν καθώς η μη εφαρμογή των έως σήμερα ισχυόντων άρθρων της λήγουσας Σ.Σ.Ε. θα επιφέρει αναστάτωση στις τάξεις των εργαζομένων και θα μας αναγκάσει να εφαρμόσουμε την εξουσιοδότηση του Δ/Σ του Συνδικάτου μας για έναρξη κάθε μορφής κινητοποιήσεων.

Ευελπιστούμε για αποδοχή της πρότασής μας και άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους σας για τον ορισμό της κοινής συνάντησης

 

 

           

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                          Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                   ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                                         ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.