ΕΦΑΡΜΟΓΗ Σ.Σ.Ε.

 

          Αρ. πρωτ. 597                                                                                                                                     Θεσσαλονίκη 5/3/2020

 

 

Προς

Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.

 

ΚΟΙΝ.: Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Θ.

             Μέλη Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ.

 

ΘΕΜΑ: “Μη εφαρμογή όρων ισχύουσας Σ.Σ.Ε.”

 

 

Κύριε Πρόεδρε,

Με την παρέλευση ενός εύλογου χρονικού διαστήματος αρκετών μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων της ευθύνης και διαχείρισης του Ο.Α.Σ.Θ. από τη νέα Διοίκηση η κατάσταση δυστυχώς παραμένει αμετάβλητη.

Η ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού συνεχίζεται ενώ αντιστοίχως και οι εργαζόμενοι του Οργανισμού συνεχίζουν τον γολγοθά της προσπάθειας να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εξυπηρέτησης των επιβατών επωμιζόμενοι παράλληλα και τον ρόλο του πυροσβέστη καθώς στην πλειονότητά τους είναι αυτοί που καθημερινά έρχονται σε επαφή με το επιβατικό κοινό εισπράττοντας – αν και χωρίς να ευθύνονται αυτοί – την δικαιολογημένη αγανάκτηση των πολιτών για την τραγική κατάσταση των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς και εξυπηρέτησης.

Στην υπερπροσπάθεια του συνόλου των εργαζομένων τείνει να μονιμοποιηθεί η αντίληψη ότι πραγματικά μάχονται μόνοι τους καθώς από την πλευρά της Διοίκησης του Οργανισμού δεν υπάρχει ανταπόκριση ούτε στην εκπλήρωση όρων της ισχύουσας Σ.Σ.Ε. σε ζητήματα παροχών οικονομικού περιεχομένου ευτελούς ποσού για τα μεγέθη του Οργανισμού.

Κύριε Πρόεδρε και μέλη του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ., η ευαισθησία μας ως προς την εξυπηρέτηση του ταλαιπωρημένου  επιβατικού κοινού δεν συνιστά αδυναμία.Τα όρια και οι αντοχές των εργαζομένων έχουν εξαντληθεί, και καθώς η Διοίκηση του Συνδικάτου μας είναι ο αποδέκτης των αιτιάσεων του συνόλου των εργαζομένων, σας δηλώνουμε ότι εάν άμεσα δεν υλοποιηθούν οι όροι της ισχύουσας Σ.Σ.Ε. θα αναγκασθούμε να προβούμε σε λήψη μέτρων ασκώντας και το μέσον των κινητοποιήσεων ως έχουμε δικαίωμα να πράξουμε εξουσιοδοτούμενοι από το σύνολο των εργαζομένων.   

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                            Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

             ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                                             ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.