ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ ΠΑΣΧΑ

 

                  Αρ. πρωτ.   614                                                                                                                           Θεσσαλονίκη  26/03/2020

 

 

Προς

Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.

 

Κοινοποίηση

Διευθύνοντα Σύμβουλο Ο.Α.Σ.Θ.

 

 

Κύριε Πρόεδρε,

  Εν όψει των επερχομένων εορτών του Πάσχα και σύμφωνα με το άρθρο 5 της ισχύουσας συμπληρωματικής Ε.Σ.Σ.Ε. << χορηγούνται δύο δωροεπιταγές τον χρόνο, Πάσχα και Χριστούγεννα , κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα αυτού >> .

Να τονίσουμε ότι εκκρεμεί και η χορήγηση δωροεπιταγής των περασμένων Χριστουγέννων , έχοντας την διαβεβαίωση σας ότι θα χορηγηθούν μετά την άρση των εμποδίων που διαπιστώθηκαν το προηγούμενο διάστημα .

Παρακαλούμε όπως στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας , θέσετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. για λήψη σχετικής απόφασης

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                             Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                                            ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.