ΝΕΑ Σ.Σ.Ε.

 

                Αρ. πρωτ. 636                                                                                                                        Θεσσαλονίκη 28/4/2020

 

 

 

Προς

Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του  Ο.Α.Σ.Θ.

 

 

ΘΕΜΑ: “Νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας”

 Κύριε Πρόεδρε και Διευθύνοντα Σύμβουλε

Σας καταθέτουμε πρόταση νέας Κωδικοποιημένης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και παρακαλούμε όπως ορίσετε ημερομηνία συνάντησης προς συζήτηση και προσδιορισμό συνυπογραφής αυτής.

 

 

           

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                        Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                   ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                                       ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.