ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΩΝ Σ.Σ.Ε.

                                          

 

 

 

Προς

Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Θ.

 

Κοιν.: 1)Εντεταλμένο Σύμβουλο Γενικό Διευθυντή

              κ. Ρετζεπέρη Ιωάννη

           2) Μέλη Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ.

 

ΘΕΜΑ : “Μη εκπλήρωση όρων Σ.Σ.Ε. περιόδου ισχύος αυτής”

 

 

Κύριε Πρόεδρε

Σας έχουμε ενημερώσει τόσο δια προσωπικών παραστάσεων όσο και εγγράφως για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων του Ο.Α.Σ.Θ. έναντι εργαζομένων.

Αντιστοίχως καταβάλλαμε προσπάθειες επίλυσης των διαφορών απευθυνόμενος και στα συναρμόδια Υπουργεία.

Δυστυχώς έως και σήμερα, δεν επετεύχθη η επίλυση καμίας εκ των εκκρεμοτήτων με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη καθυστέρηση καταβολής των παροχών μη μισθολογικού κόστους προς τους δικαιούχους εργαζόμενους.

Λόγω του γεγονότος ότι αντιλαμβανόμαστε την έλλειψη διάθεσης εξεύρεσης λύσεων, σας δηλώνουμε ότι είμαστε πλέον αναγκασμένοι να προβούμε στην ύστατη – αν και όχι επιθυμητή λόγω των καταστάσεων – ενέργεια των απεργιακών κινητοποιήσεων.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                     Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                     ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                                     ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.