ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΥΠ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

              Αρ. πρωτ. 650                                                                                                                     Θεσσαλονίκη 6/5/2020

 

 

Προς

Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.

 

ΚΟΙΝ.: Τον  Εντεταλμένο Σύμβουλο

Γενικό Διευθυντή του Ο.Α.Σ.Θ.

 

Κύριε Πρόεδρε,

Μετά την συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου σας δηλώνουμε τους εκπροσώπους των Εργαζομένων σε αυτό:

α) Στο πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο συμμετέχουν ο Εκπρόσωπος των Εργαζομένων Τσερμενίδης Δημ. και ως Εκπρόσωπος του Συνδικάτου ο Αντιπρόεδρος αυτού Άγγος Μόσχος.

β) Στο δευτεροβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο συμμετέχουν ο Εκπρόσωπος των Εργαζομένων Τσερμενίδης Δημ. και ως Εκπρόσωπος του Συνδικάτου αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας Δήμκας Ιωάννης.

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                            Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                                            ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.