ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

 

             Αρ. πρωτ.  684                                                                                                               Θεσσαλονίκη    16/6/2020

 

 

 

Προς

Τον Πρόεδρο Δ.Σ. του  Ο.Α.Σ.Θ.

 

Κοινοποίηση :Εντεταλμένο Σύμβουλο και  Γενικό Δ/ντή ΟΑΣΘ

 

Κύριε Πρόεδρε

 

Παρά τις επανειλημμένες  οχλήσεις μας για το ζήτημα λειτουργίας κλιματιστικών εντός των λεωφορείων, έως και σήμερα δεν υπήρξε καμία ενέργεια ενημέρωσης των εργαζομένων δια σχετικής εγκυκλίου.

Λόγω του γεγονότος ότι η θερμοκρασία καθημερινά αυξάνει, οι διαμαρτυρίες  του επιβατικού κοινού συνεχώς εντείνονται όπως και η δυσχέρεια οδήγησης από τους εργαζόμενους, σας ενημερώνουμε ότι όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή εμείς από αύριο Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 θα αναρτήσουμε ανακοίνωση προς τους εργαζόμενους για χρήση των κλιματιστικών μηχανημάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα της απόφασης Αριθ. Οικ. ΑΣ 7733/2213 περί χρήσης κλιματιστικών.

Παράλληλα σας τονίζουμε και την πάγια θέση μας ότι σε λεωφορείο που δεν λειτουργεί κλιματιστικό αυτό θεωρείται βλάβη και οδηγούμε το λεωφορείο στο αμαξοστάσιο προς αντικατάσταση.

 

 

           

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                               Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                          ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                              ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.