ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ

     

 

          Αρ. πρωτ. 710                                                                                                                               Θεσσαλονίκη  6/7/2020

 

Προς

Τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών

κ. Καραμανλή Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝ.: 1. Υφυπουργό Μεταφορών

                  κ. Κεφαλογιάννη Ιωάννη

  1. Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Μεταφορών  

                  κ. Σταθόπουλο Νίκο

 

Κύριε  Υπουργέ,

     Σύμφωνα  με την δέσμευση μας κατά την πραγματοποιηθείσα κοινή μας συνάντηση στο Υπουργείο Μεταφορών την Πέμπτη 2/7/2020 σας αποστέλλουμε πίνακα με τις μη μισθολογικές παροχές που κατέβαλε ο Ο.Α.Σ.Θ. στους εργαζόμενους για το χρονικό διάστημα από 1/7/2018 έως 1/8/2019 δηλαδή τις πραγματικές δαπάνες μη μισθολογικού κόστους για το χρονικό διάστημα ενός έτους.

    Προϋπολογιστικά για τα οφειλόμενα του Οργανισμού από 1/8/19 έως και σήμερα το κόστος θα είναι μικρότερο λόγω του ότι για τις κατασκηνώσεις του 2020 στην καλύτερη των περιπτώσεων τα παιδιά των εργαζομένων θα  μπορέσουν να πάνε για χρονικό διάστημα δύο περιόδων από 15 ημέρες έκαστη αντί 22 ημερών  όπως ίσχυε έως πέρυσι.

    Σας αποστέλλουμε αναλυτική κατάσταση των κατασκηνώσεων του 2019 κοστολογημένη ανά περίοδο για εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

    Επίσης για πρώτη φορά εντάσσονται στο κόστος των μη μισθολογικών παροχών οι κατασκηνώσεις.

   Δοθείσης της ευκαιρίας σας υπενθυμίζουμε την πρότασή μας προς  διευκόλυνση του Οργανισμού και έως την τροποποίηση του 4412/16, να προχωρήσετε όπως και στην Ο.Σ.Υ.Α.Ε. σε νομοθετική ρύθμιση για εκ περιφοράς διαγωνισμού έως του ποσού των 50.000 – 60.000 ευρώ. Παράλληλα να δοθεί η δυνατότητα στον Οργανισμό να αφαιρεί ανταλλακτικά από οχήματα ασύμφορα προς επισκευή ώστε να επισκευαστούν άλλα ιδίου τύπου και να αποχαρακτηρισθούν τα οχήματα τα οποία δεν επιδέχονται επισκευής.

    Επίσης θα προτείναμε να ερευνήσετε την δυνατότητα προμήθειας του Οργανισμού μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων από την Ο.Α.Σ.Α.  Α.Ε. τα οποία βρίσκονται σε εφεδρεία λόγω της προμήθειας νέου τύπου από την ως άνω εταιρία.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                    Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                             ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                    ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.