ΦΙΡΜΑ ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΙΚΕΑ

          Αρ. πρωτ. 296                                                                                                                               Θεσσαλονίκη 17/1/2019

 

 

 

 

Προς

Τον κ. Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Θ.

 

ΘΕΜΑ: “Επαναδιαγράμμιση  χώρου ΙΚΕΑ”

 

 

Κύριε Διευθύνοντα

Στον τερματικό σταθμό λεωφορειακών γραμμών του ΙΚΕΑ, για την εύρυθμη λειτουργία κίνησης και στάθμευσης των λεωφορείων, απαιτείται επαναδιαγράμμιση του χώρου καθώς οι προϋπάρχουσες διαγραμμίσεις έχουν αλλοιωθεί από την συχνή κίνηση των οχημάτων.

Παρακαλούμε για ανάλογες ενέργειες και εντολές εκ μέρους σας.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.