ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡ. ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΙΚΡΑΣ

         Αρ. πρωτ. 397                                                                                                                                 Θεσσαλονίκη 30/7/2019

 

 

 

 

Προς

Τον κ. Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Θ.

 

ΘΕΜΑ: “Υποχώρηση οδοστρώματος στον τερματικό σταθμό Μίκρας”

 

Κύριε Διευθύνοντα

Στον τερματικό σταθμό της Μίκρας (αφετηρία γραμμών 4-5-6-7) το οδόστρωμα έχει υποχωρήσει με αποτέλεσμα – πέραν του αισθητικού – να εγκυμονούν κίνδυνοι για φθορές των λεωφορείων αλλά και των μετακινούμενων εντός του χώρου επιβατών.

Παρακαλούμε για ενέργειες αποκατάστασης.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.