ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΩΝ

          Αρ. πρωτ. 416                                                                                                                                         Θεσσαλονίκη 2/9/2019

 

 

 

 

Προς

Τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Θ.

 

Κύριε Διευθύνοντα

Στις 16/7/2019 έγινε Υπηρεσιακό Συμβούλιο για κρίσεις Αρχιτεχνιτών, από την απελθούσα Διοίκηση, κατά τρόπο μη νομότυπο που αντίκειται στους ισχύοντες Κανονισμούς.

Επί των αποφάσεων έγιναν ενστάσεις οι οποίες όμως δεν εξετάσθηκαν ως ορίζουν οι Κανονισμοί διότι δεν υπήρχε Δευτεροβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Παρακαλούμε όπως επαναληφθεί η όλη διαδικασία από την αρχή ως ορίζουν οι ισχύοντες Κανονισμοί.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.