ΓΙΑ ΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΤΟΥ Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΥ

           Αρ. πρωτ. 421                                                                                                                                 Θεσσαλονίκη 5/9/2019

 

 

 

 

Προς

Τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Θ.

 

ΘΕΜΑ: “ Κατάσταση οδοστρώματος εντός και πέριξ του Ν.Σ. Σταθμού”

 

Κύριε Διευθύνοντα

Στον χώρο αναμονής των λεωφορείων στον Ν. Σ. Σταθμό καθώς και στην οδό εισόδου, η κατάσταση του οδοστρώματος είναι σε κάκιστη κατάσταση.

Πέραν της καταπόνησης των λεωφορείων και την πρόκληση πολλών βλαβών, δημιουργείται και κίνδυνος για την ασφάλεια των εκατοντάδων καθημερινών επιβατών που κινούνται εντός του χώρου αυτού.

Παρακαλούμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας για ενέργειες επισκευής και αποκατάστασης του οδοστρώματος.

Επισυνάπτουμε σειρά φωτογραφιών για την διευκόλυνση κατανόησης του προβλήματος.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.