ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ν.Σ.Σ.

            Αρ. πρωτ. 420                                                                                                                                          Θεσσαλονίκη 5/9/2019

 

 

 

Προς

Τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Θ.

 

ΘΕΜΑ: “Επαναρύθμιση πυλώνων φωτισμού στο Ν. Σ. Σταθμό”

 

Κύριε Διευθύνοντα

Στον χώρο αναμονής λεωφορειακών γραμμών του Ν. Σ. Σταθμού έχει προκληθεί βλάβη πιθανόν στον προγραμματισμό των πυλώνων φωτισμού με αποτέλεσμα νυχτερινές ώρες να μην φωτίζεται ο χώρος αλλά απεναντίας οι πυλώνες να είναι ενεργοί κατά τις πρωινές ώρες της ημέρας.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα ασφάλειας και κακής ορατότητας των σταθμευμένων λεωφορείων αλλά και κίνδυνος για την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών.

Παρακαλούμε για ενέργειες επαφής με τους υπεύθυνους τεχνικούς του  Ν. Σ. Σταθμού για αποκατάσταση και επαναρύθμιση των πυλώνων φωτισμού.

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.