ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

           Αρ. πρωτ. 429                                                                                                                               Θεσσαλονίκη 13/9/2019

 

 

 

 

Προς

Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Θ.

 

Κύριε Διευθύνοντα

Συχνά δημιουργείται ένα πρόβλημα επικοινωνίας και συνεργασίας του ασφαλιστικού γραφείου με τους εργαζόμενους στην κίνηση οδηγούς.

Καλούνται κατά περίπτωση να προσέλθουν στα γραφεία (κτήριο Ο.Α.Σ.Θ.) για ποικίλες υποθέσεις.

Αυτό για αρκετούς εργαζόμενους που διαμένουν σε μεγάλες αποστάσεις, αποτελεί ένα πρόβλημα μετακίνησης.

Στην σημερινή εποχή με την υπάρχουσα τεχνολογία τέτοιου είδους προβλήματα αντιμετωπίζονται πλέον με πολλούς τρόπους.

Παράδειγμα, θα πρέπει να αξιοποιηθεί η δυνατότητα επικοινωνίας και με mail.

Αντιστοίχως θα προτείναμε και τον καθορισμό συγκεκριμένων ωρών ανά ημέρα όπου στα δύο αμαξοστάσια θα παραβρίσκεται υπάλληλος του ασφαλιστικού γραφείου προς διεκπεραίωση υποθέσεων που εμπλέκονται εργαζόμενοι οδηγοί.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για πρόσθετες διευκρινήσεις επί της πρότασής μας.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.