ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

            Αρ. πρωτ. 434                                                                                                                          Θεσσαλονίκη 19/9/2019

 

 

 

 

Προς

Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Θ.

 

 

ΘΕΜΑ: “Βρεφονηπιακοί Σταθμοί”

 

 

 

Κύριε Διευθύνοντα

Με την έναρξη της νέας Σχολικής περιόδου, παρακαλούμε όπως διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες για την εφαρμογή του άρθρου 1 της συμπληρωματικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.