ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ

              Αρ. πρωτ. 438                                                                                                                                          Θεσσαλονίκη 24/9/2019

 

 

 

 

Προς

Τον κ. Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Θ.

 

Κύριε Διευθύνοντα

Στο σύντομο διάστημα από την ανάληψη των καθηκόντων σας,  έχουμε αποστείλει σειρά εγγράφων ποικίλων θεμάτων που χρίζουν αντιμετώπισης.

Αντιλαμβανόμαστε τον αυξημένο φόρτο εργασίας που καλείστε να ανταπεξέλθετε, θα ζητούσαμε όμως προσδιορισμό εκ μέρους σας κοινής συνάντησης για συζήτηση επί των θεμάτων των εγγράφων που απασχολούν τους εργαζόμενους.

Σε αναμονή της πρόσκλησή σας

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.