Συντήρηση Σ/Κ

Αρ.Πρωτ. 147                                                                                                                              Θεσσαλονίκη 3/8/2018

 

                                                                                                        Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Συνάδελφοι – σσες

 

Αναρτήθηκε στους χώρους της συντήρησης κατάσταση με ονόματα συναδέλφων εργαζομένων που καλούνται να εργασθούν Σάββατο και Κυριακή, εν αντιθέσει με την μηνιαία υπηρεσία τους που δεν προσδιόριζε εργασία για τα Σαββατοκύριακα, και σε περιπτώσεις, συνεχόμενη εργασία πέραν των πέντε ημερών.

Κι όλα αυτά, χωρίς καν να προηγηθεί κάποια ενημέρωση και χωρίς να ερωτηθούν οι εργαζόμενοι.

 

Πληροφορούμε και προειδοποιούμε την Διεύθυνση Συντήρησης, που φέρει την ευθύνη για τα παραπάνω, ότι δεν αποδεχόμαστε τέτοιου είδους λογικές και τακτικές και μας βρίσκουν αντίθετους.

 

Εάν επιθυμούν να καλύψουν τα κενά του Σαββατοκύριακου με εργαζόμενους, αυτό να γίνει με την διαδικασία του μηνιαίου προγραμματισμού υπηρεσίας και με βάση το πενθήμερο εργασίας.

 

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους, ότι αυτού του είδους οι τακτικές της Διεύθυνσης Συντήρησης μας βρίσκουν αντίθετους και επισημαίνουμε ότι καμία υποχρέωση δεν έχει ο κάθε εργαζόμενος σε τέτοιου είδους προτροπές και αλλαγές εφόσον η μηνιαία υπηρεσία εργασίας προσδιορίζει με σαφήνεια ημέρες και ώρες εργασίας.

 

 

 

 

                                                                                                 ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                  Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                 ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                                                  ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.