ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΒΟ

             Αρ. πρωτ. 494                                                                                                                                   Θεσσαλονίκη 18/11/2019

 

 

 

 

Προς

Την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Ο.Α.Σ.Θ.

 

Κοιν.: Διεύθυνση Μισθοδοσίας

 

 

 

Από 1-8-2019 μεταφέρθηκαν στον Οργανισμό εργαζόμενοι της ΕΛΒΟ και εντάχθηκαν στην δύναμη του Ο.Α.Σ.Θ.

Ορισμένοι εξ αυτών εντάχθηκαν στο εργατικό προσωπικό (Υ.Ε.).

Εκτιμούμε ότι οι εργαζόμενοι αυτοί, όπως ισχύει σε όλους τους τεχνίτες, πρέπει να ενταχθούν στα κλιμάκια Δ.Ε., ειδικά οι εργαζόμενοι που έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Σας επισυνάπτουμε φωτοτυπίες των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος αυτής της κατηγορίας των εργαζομένων.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.