ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 25-24-58

    Αρ. πρωτ. 499                                                                                                                                                       Θεσσαλονίκη 27/11/2019

 

 

 

 

Προς Ο.Α.Σ.Θ.

Διευθύνοντα Σύμβουλο

 

 

Κύριε Διευθύνοντα

Μετά    την    τροποποίηση   διαδρομής   των   λεωφορειακών    γραμμών

25-24-58, λόγω των έργων του ΜΕΤΡΟ στην Βενιζέλου και την αλλαγή των τερματικών σημείων, στις πινακίδες των λεωφορείων παραμένει η αναγραφή των τερματικών στάσεων που ολοκλήρωναν την διαδρομή τους οι γραμμές που αναφερόμαστε.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την πρόκληση σύγχυσης μεταξύ των επιβατών και αφορμή για προστριβές με τους εργαζόμενους.

Προτείνουμε όπως με ανάλογες εντολές σας να τροποποιηθούν οι ενδεικτικές πινακίδες ως εξής:

 

Γραμμή 25 ΝΕΑΠΟΛΗ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ να μετονομασθεί σε

              25 ΝΕΑΠΟΛΗ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

 

Γραμμή 24 ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ – ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ να μετονομασθεί σε

              24 ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ – ΠΛ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

 

Γραμμή 58 ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ να μετονομασθεί σε

              58 ΠΑΝΟΡΑΜΑ – Ν. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.   

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.