ΓΙΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΥ

                 Αρ. πρωτ. 534                                                                                                                            Θεσσαλονίκη 8/1/2020

 

 

 

 

Προς

Τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Θ.

 

ΘΕΜΑ :“Κατάσταση οδοστρώματος εντός και πέριξ του Ν. Σ. Σταθμού”

 

 

 

Κύριε Διευθύνοντα

Επανερχόμαστε σε προηγούμενο έγγραφό μας (Αρ. Πρωτ. 421 από 5/9/2019) και σας υπενθυμίζουμε την ανάγκη αποκατάστασης του οδοστρώματος εντός και πέριξ του τερματικού σταθμού λεωφορείων στον Ν.Σ. Σταθμό.

Στα ήδη καταπονημένα λεωφορεία του Οργανισμού προκαλούνται πρόσθετες φθορές από την κάκιστη κατάσταση του οδοστρώματος ενώ παράλληλα δημιουργείται και κίνδυνος για την ασφάλεια των εκατοντάδων καθημερινών επιβατών που κινούνται εντός του χώρου του τερματικού ταθμού στο Ν.Σ. Σταθμό.

Παρακαλούμε για απαιτούμενες ενέργειες προς επισκευή και αποκατάσταση του οδοστρώματος.

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.