ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΗΣ Σ.Σ.Ε.

               Αρ. πρωτ. 552                                                                                                                              Θεσσαλονίκη 27/1/2020

 

 

 

Προς

Τον  Πρόεδρο του Δ.Σ του Ο.Α.Σ.Θ.

 

ΚΟΙΝ.: Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Θ.

 

 

 

Κύριε Πρόεδρε

Είχαμε καταγγείλει στο παρελθόν της ενέργειες της προηγούμενης Διοίκησης του Ο.Α.Σ.Θ. για μετακινήσεις εργαζομένων χωρίς να ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία, όπως Υπηρεσιακά Συμβούλια, όροι και άρθρα κανονισμών και Σ.Σ.Ε.

Διαπιστώνουμε ότι και η νέα Διοίκηση του Ο.Α.Σ.Θ. κινείται στα ίδια πλαίσια μετακίνησης εργαζομένων και μάλιστα με ταχύτατους ρυθμούς και πληθώρα μετακινήσεων χωρίς αντιστοίχως να τηρείται καμία προβλεπόμενη διαδικασία.

Σας υπενθυμίζουμε ότι αγνοείτε και το άρθρο 2 της Ε.Σ.Σ.Ε. που αναφέρεται στην δυνατότητα αλλαγής ειδικότητας οδηγών που συμπληρώνουν το 60ο έτος της ηλικίας τους.

Θα παρακαλούσαμε όπως ληφθεί υπόψιν σας το ως άνω άρθρο, αντιλαμβανόμενοι και τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν σήμερα ως προς την οδήγηση των λεωφορείων από εργαζόμενους που προσεγγίζουν τα όρια προ της συνταξιοδότησής τους.    

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.