ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

       Αρ. πρωτ. 553                                                                                                                                  Θεσσαλονίκη 27/1/2020

 

 

 

 

Προς

Τον  Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ.

 

ΚΟΙΝ.: Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Θ.

 

 

Κύριε Πρόεδρε

Παρακαλούμε όπως προβείτε σε άμεση σύγκλιση Υπηρεσιακού Συμβουλίου για επικύρωση των μετακινήσεων και αποσπάσεων των εργαζομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα των κανονισμών και παράλληλα να προσδιορισθούν οι θέσεις ευθύνης  ως ορίζονται στα άρθρα 15-16 και 17 του Γενικού Κανονισμού του Οργανισμού.

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.