ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

            Αρ. πρωτ. 572                                                                                                                               Θεσσαλονίκη 6/2/2020

 

 

 

 

Προς

Τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Θ.

 

ΘΕΜΑ: “Αναρρωτικές άδειες εργαζομένων”

 

 

Κύριε Διευθύνοντα

Σχετικά με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 873 εγκύκλιό σας από 29/1/2020, παρακαλούμε όπως εξετασθούν άρθρα μεταγενέστερων νόμων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού που αναφέρονται στην διαδικασία και ισχύ ιατρικών πιστοποιητικών από ιδιώτες ιατρούς και εάν απαιτηθεί να εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος επί του θέματος.

Ενδεικτικά σας επισυνάπτουμε αναλύσεις και άρθρα νόμων που αναφέρονται στο δικαίωμα και ισχύ ιατρικών βεβαιώσεων από ιδιώτες ιατρούς.

Κατά την εκτίμησή μας οι βεβαιώσεις ιατρικών πιστοποιητικών από ιδιώτες ιατρούς δεν καθιστούν αυθαίρετη και αδικαιολόγητη την απουσία εργαζόμενου.

Αναμένουμε την απάντησή σας επί του θέματος.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.