ΓΙΑ ΤΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ

                Αρ. πρωτ. 573                                                                                                                                 Θεσσαλονίκη 7/2/2020

 

 

 

 

Προς

Τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Θ.

 

 

 

Κύριε Διευθύνοντα

Παρατηρούμε ότι λόγω των γενικότερων προβλημάτων στην κίνηση καλούνται οδηγοί να εργασθούν νυχτερινή φυλακή για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών δρομολόγησης.

Η ένστασή μας έγκειται όμως ότι σε πολλές των περιπτώσεων δεν λαμβάνεται υπόψιν ο απαιτούμενος χρόνος για την ξεκούραση του εργαζόμενου οδηγού καθώς καλείται μετά την νυχτερινή βάρδια να αναλάβει εκ νέου υπηρεσία την ίδια ημέρα Β΄ φυλακή και πριν μεσολαβήσει ένα διάστημα ωρών το οποίο προβλέπεται και από την νομοθεσία αλλά κυρίως για μας έχει να κάνει με την ξεκούραση που πρέπει να τυγχάνει ένας εργαζόμενος οδηγός για την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων οδήγησης και μεταφοράς επιβατών… ιδιαίτερα σήμερα με τις συνθήκες που επικρατούν λόγω έλλειψης λεωφορείων.

Παρακαλούμε όπως αντιμετωπισθεί το ζήτημα ως θέμα ασφαλείας για εργαζόμενους και επιβατικό κοινό.

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.