ΕΚΤΡΟΠΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 55Β

            Αρ. πρωτ. 585                                                                                                                            Θεσσαλονίκη 25/2/2020

 

 

 

Προς

Τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Θ.

 

ΚΟΙΝ.: Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕΘ

 

ΘΕΜΑ: “Εκτροπή διαδρομής γραμμής 55Β”

 

Κύριε Διευθύνοντα

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 548 από 22/1/2020 έγγραφό μας, σας ενημερώσαμε ότι λόγω της συνέχισης των κρουσμάτων βίας κατά των εργαζομένων σε συγκεκριμένη περιοχή της διαδρομής 55Β, προχωρήσαμε σε προσωρινή εκτροπή της διαδρομής σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των αρμοδίων φορέων για λήψη μέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Μετά την κίνησή μας αυτή, συμβουλικού χαρακτήρα και την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος, και λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουμε απωλέσει τις ευαισθησίες μας για την εξυπηρέτηση του συνόλου του επιβατικού κοινού καθώς επί σειρά ετών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας, επαναφέρουμε το δρομολόγιο στην προγραμματισμένη διαδρομή του (από την Πέμπτη 27/2/2020) αλλά συνεχίζουμε να δηλώνουμε ότι μελλοντική επανάληψη ενεργειών βίας προς τους εργαζόμενους θα μας αναγκάσει να προβούμε στην λήψη πρόσθετων μέτρων αντίδρασης.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.