ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 5-6

                   Αρ. πρωτ.  592                                                                                                                                                Θεσσαλονίκη 3/3/2020

 

 

 

Προς

Τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Θ.

 

Κοιν.: Διεύθυνση Κίνησης

 

Κύριε Διευθύνοντα

Οι Σταθμάρχες που δρομολογούν την γραμμή (6) “ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ” το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω των γνωστών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός (έλλειψη οχημάτων κ.τ.λ.) σχεδόν καθημερινά αδυνατούν να εκτελέσουν έστω και στοιχειώδη δρομολόγηση στην ως άνω γραμμή λόγω χρόνιων προβλημάτων που υπάρχουν στα ωράρια αυτής. Πολλοί μικροί χρόνοι μετάβασης – επιστροφής, ύπαρξη διακοπής η οποία αντί να λύνει προβλήματα δημιουργεί επιπλέον. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να αναγκάζονται να παίρνουν οχήματα από τις γραμμές (5) “Ν. ΚΡΗΝΗ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ” και (7) “ ΑΓ. ΓΙΑΝΝΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ” όταν αυτό είναι εφικτό με συνέπεια την επιπλέον επιβάρυνση των παραπάνω γραμμών.

Προτείνουμε όπως προβείτε στην αναθεώρηση των ωραρίων της γραμμής (6) “ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ” ώστε στο μέτρο του δυνατού εφαρμοστούν ωράρια τα οποία θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις υπάρχουσες συνθήκες.

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις επί των προβλημάτων που παρουσιάζονται στην υλοποίηση των υπαρχόντων ωραρίων.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.