ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ ΓΡ. 72

                 Αρ. πρωτ. 608                                                                                                                                            Θεσσαλονίκη 13/3/2020

 

Προς

Τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Θ.

 

KOIΝ: Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Σ.Ε.Θ.

             Δήμαρχο Θερμαϊκού

             Αντιδήμαρχο καθαριότητας Δήμου Θερμαϊκού

              

 

Κύριε Διευθύνοντα

Μετά από παρέλευση πλέον των 6 μηνών και παρόλο τις επανειλημμένες, τόσο προφορικές όσο και τηλεφωνικές οχλήσεις μας προς τους αρμόδιους φορείς του Δήμου Θερμαϊκού για την κατάσταση που επικρατεί στον Τερματικό Σταθμό της γραμμής 72 “ΙΚΕΑ – ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ” (ανεξέλεγκτη εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων, μπαζών, κλαδιών κ.τ.λ.) η υπομονή πλέον έχει εξαντληθεί. Εκτός από το ότι ο Τερματικός Σταθμός έχει μετατραπεί σε εστία μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών δίπλα στον χώρο αναμονής εργαζομένων της γραμμής (συνεχής παρουσία τρωκτικών) είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολη η αναστροφή των οχημάτων με μεγάλη πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος.

Για τους λόγους αυτούς είμαστε υποχρεωμένοι για την προστασία των εργαζομένων αλλά και του επιβατικού κοινού να διακόψουμε την εξυπηρέτηση της γραμμής 72 ως το τέρμα αυτής.

Από αύριο 14/3/2020 και ως την οριστική επίλυση του προβλήματος με την αποκομιδή των μπάζων και των σκουπιδιών από τον τερματικό σταθμό τα λεωφορεία της γραμμής θα τερματίζουν στην Πλατεία της Ν. Μηχανιώνας όπου θα κάνουν αναστροφή και θα επιστρέφουν στον Τερματικό Σταθμό ΙΚΕΑ.

Λυπούμαστε πολύ για την αναστάτωση που θα προκληθεί στην γραμμή αλλά εμείς από την πλευρά μας σαν εργαζόμενοι κάναμε ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για να αποφύγουμε τέτοιες λύσεις.

Ο κάθε αρμόδιος ας αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.