ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΒΟ

                Αρ. πρωτ. 616                                                                                                                                              Θεσσαλονίκη 30/3/2020

 

 

 

 

Προς

Τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Θ.

 

ΘΕΜΑ: “ Μείωση αποδοχών σε εργαζόμενους”

 

Κύριε Διευθύνοντα

Με έκπληξη πληροφορούμεθα ότι η Διεύθυνση Μισθοδοσίας προχωρά σε μείωση αποδοχών των εργαζομένων που μετατάχθηκαν από την ΕΛΒΟ με αφαίρεση Προσωπικών Διαφορών καθώς και μη αναγνώριση προϋπηρεσίας πριν την πρόσληψή τους στην ΕΛΒΟ, προϋπηρεσία την οποία είχε αναγνωρίσει η ΕΛΒΟ.

Οι εργαζόμενοι αυτοί δεν προέβησαν σε διαδικασία μετάταξή τους στον Ο.Α.Σ.Θ. από μόνοι τους αλλά κατόπιν Κυβερνητικής προτροπής.

Παρακαλούμε όπως ανακληθούν οι διαδικασίες περικοπής μισθού αυτών των εργαζομένων. Σε αντίθετη περίπτωση σας δηλώνουμε ότι θα προσφύγουμε με ένδικα μέσα για την δικαίωση των συναδέλφων μας.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.