ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

                    Αρ. πρωτ. 618                                                                                                                                   Θεσσαλονίκη 30-3-2020

 

 

 

 

Προς

Τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Θ.

 

 

 

Κύριε Διευθύνοντα

Παρά την προφορική ενημέρωση που σας κάναμε και την διαβεβαίωσή σας ότι θα δοθούν οι ανάλογες εντολές, διαπιστώνουμε ότι ακόμη το συνεργείο απολύμανσης χώρων δεν μετέβη σε κάποιους χώρους αναμονής εργαζομένων για απολύμανση, προφανώς διότι δεν θα έχουν σχετική ενημέρωση.

Οι χώροι αναμονής που χρίζουν και αυτοί την σχετική απολύμανση είναι οι εξής:

  1. Χώρος αναμονής εργαζομένων στην Καλλιθέα
  2. Χώρος αναμονής εργαζομένων στα Μετέωρα
  3. Χώρος αναμονής εργαζομένων στην Ευκαρπία
  4. Χώρος αναμονής εργαζομένων στην Ν. Μηχανιώνα
  5. Χώρος αναμονής εργαζομένων στην Άνω Πόλη (γραμμής 22)

Παρακαλούμε, για την προστασία των εργαζομένων, όπως δοθούν οι ανάλογες εντολές προς το ειδικό συνεργείο απολύμανσης.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.