ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

                  Αρ. πρωτ. 656                                                                                                                                         Θεσσαλονίκη 14/5/2020

 

 

 

 

Προς

Τον  Εντεταλμένο Σύμβουλο

Γενικό Διευθυντή του Ο.Α.Σ.Θ.

 

 

ΘΕΜΑ: “Προληπτική Συντήρηση Κλιματιστικών σε χώρους αναμονής”

 

 

Κύριε Γενικέ

Σας ενημερώνουμε ότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή πραγματοποιείται έλεγχος και συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων σε σταθμαρχεία και χώρους αναμονής εργαζομένων.

Φέτος και λόγω της πανδημίας του COVID-19 και των πρόσθετων μέτρων προστασίας παρακαλούμε όπως προβείτε σε ανάλογες εντολές συντήρησης καθαρισμού και απολύμανσης των κλιματιστικών μηχανημάτων.  

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.