ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

                   Αρ. πρωτ. 660                                                                                                                                   Θεσσαλονίκη 18/5/2020

 

 

 

 

Προς

Τον  Εντεταλμένο Σύμβουλο

Γενικό Διευθυντή του Ο.Α.Σ.Θ.

 

Θέμα : “ Κρίσεις προσωπικού”

 

Κύριε Γενικέ

 

Παρακαλούμε όπως συγκαλέσετε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την διαδικασία κρίσεων του προσωπικού - ως ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού – και συγκεκριμένα για θέσεις

α.    Αρχιτεχνιτών Τμημάτων

β.    Επόπτες

γ.    Σταθμάρχες

δ.    Ελεγκτές

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.