ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧ

Print

               Αρ. πρωτ.   663                                                                                                                                         Θεσσαλονίκη  19/5/2020

 

 

 

 

Προς

Τον  Εντεταλμένο Σύμβουλο

Γενικό Διευθυντή του Ο.Α.Σ.Θ.

 

Θέμα :  “ υπ. Αριθ. Πρωτ. 3068   18-5-2020 εγκύκλιος.”

 

 

Κύριε Γενικέ

Επί της εγκυκλίου που κοινοποιήσατε με θέμα  έλεγχος εκδοτικών μηχανημάτων  εντός των λεωφορείων, σας καταθέτουμε τις επισημάνσεις μας ως προς την αποτελεσματικότητα τους.

Εξάλλου υφίσταται σε κάθε λεωφορείο βιβλίο καταγραφής συμβάντων και βλαβών καθ΄ όλη τη διάρκεια κίνησης και λειτουργίας του κάθε οχήματος.

Να σας τονίσουμε όμως ότι ένας πλήρης και ενδελεχής έλεγχος ενός λεωφορείου πρέπει να συνοδεύεται και από ένα εύλογο χρονικό περιθώριο ικανό για την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Σήμερα, με τις υπάρχουσες συνθήκες, σε πολλές των περιπτώσεων ο χρόνος δεν επαρκεί κάτω από την πίεση της έγκαιρης μετάβασης στην αφετηρία για έναρξη εκτέλεσης προγραμματισμένου δρομολογίου.

Σε ώρες αιχμής και αυξημένης επιβατικής κίνησης πρακτικά είναι αδύνατη η παρακολούθηση της συμπεριφοράς του επιβατικού κοινού και ειδικά σε θέματα παραβατικότητας.

Σαφώς και έως σήμερα όταν υπάρχει συμβάν που εμπίπτει στην αντίληψη του οδηγού, ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Εκ των πραγμάτων είναι αδύνατη η συνεχής και αδιάλειπτη παρακολούθηση και εποπτεία  ενός λεωφορείου καθώς ο οδηγός σε ένα τέρμα έχει να εκπληρώσει κι άλλου είδους ανάγκες όπως π.χ. βιολογικές, σύντομου διαλείμματος, ανάσες  δροσιάς το καλοκαίρι κλπ.

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.