ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

           Αρ.Πρωτ. 729                                                                                                                                           Θεσσαλονίκη 31/7/2020

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Συνάδελφοι – σσες

Στην απόφαση της Διοίκησης του Ο.Α.Σ.Θ. να προχωρήσει σε περικοπές της προσωπικής διαφοράς δευτερευουσών αποδοχών, του ανθυγιεινού επιδόματος και επιδομάτων θέσης ευθύνης έως ότου δοθεί λύση από τα Υπουργεία με εγκρίσεις και έκδοση σχετικών ΚΥΑ, η απάντησή μας είναι ξεκάθαρη και τελεσίδικη. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ.

Την προσεχή Τρίτη 4/8/20, καταλυτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της μισθοδοσίας, εάν δεν έχουν διευθετηθεί τα μισθολογικά ζητήματα, σε σύγκλιση του Δ.Σ. του Συνδικάτου θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων.

Διενεργούμε αλλεπάλληλες επαφές με την Διοίκηση του Ο.Α.Σ.Θ. απαιτώντας την εξεύρεση λύσεων ενώ έχουμε προειδοποιήσει τους πάντες τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς ότι η αδιαλλαξία στην διευθέτηση των οικονομικών αλλά και θεσμικών ζητημάτων καθιστά αποκλειστικά υπεύθυνους για τις επερχόμενες κινητοποιήσεις την Διοίκηση του Ο.Α.Σ.Θ. και τα συναρμόδια Υπουργεία Μεταφορών και Οικονομικών.

Τα δύο μέτρα και σταθμά σε σύγκριση με όμοιους φορείς δεν πρόκειται να τα ανεχθούμε.

Παράλληλα είμαστε σε συνεχή συνεργασία με την νομική μας υπηρεσία δρομολογώντας και προγραμματίζοντας τις κινήσεις μας καθώς η περίοδος που διανύουμε εγκυμονεί αρκετούς κινδύνους λόγω και των μέτρων κατά του Κορωνοϊού.

  • Στην προσπάθεια ενημέρωσης για την κατάσταση του Ο.Α.Σ.Θ., τα προβλήματα των εργαζομένων αλλά και το μέλλον της συγκοινωνίας ενόψει του 2022, πραγματοποιήσαμε σειρά επαφών με φορείς της πόλης (Υφυπουργό Μακεδονίας – Θράκης, Περιφερειάρχη, Δήμαρχο Θεσσαλονίκης) όπου τους εκθέσαμε την κατάσταση και ζητήσαμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους να αναλάβουν πρωτοβουλίες  τόσο για την επίλυση των τρεχόντων προβλημάτων μας όσο και για την πορεία και το μέλλον του Ο.Α.Σ.Θ.

Μετά την κοινή αποδοχή για το δίκαιο των αιτημάτων μας δεσμεύτηκαν να καταβάλλουν προσπάθειες για την επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων.

Εκ του αποτελέσματος κρίνονται οι προσπάθειες του καθενός.

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                              ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.