Υπηρεσιακά Δρομολόγια

Αρ.Πρωτ. 247                                                                                                                  Θεσσαλονίκη 20/11/2018

 

 

                                                                                              Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

                                                                                       ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

Συνάδελφοι – σσες

Τα υπηρεσιακά δρομολόγια είχαν σχεδιαστεί και προσαρμοσθεί στα δεδομένα των προηγούμενων ετών, όταν ακόμη κυκλοφορούσαμε 520 έως 540 λεωφορεία.

Στην διάρκεια των τελευταίων ετών, με όλα τα γνωστά προβλήματα και της συρρίκνωσης των κυκλοφορούντων λεωφορείων, το πρόβλημα μεταφέρθηκε και στα υπηρεσιακά δρομολόγια.

Η έλλειψη λεωφορείων αλλά και οδηγών – καθώς έχουν να γίνουν προσλήψεις αρκετά χρόνια – είχε αντίκτυπο και στην εφαρμογή των υπηρεσιακών δρομολογίων.

Πέραν της έλλειψης λεωφορείων, πολλές φορές σε καθημερινή βάση οι υπηρεσιακοί οδηγοί καλούνται να καλύψουν άλλου είδους ανάγκες με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται πολλά προγραμματισμένα υπηρεσιακά δρομολόγια.

Όλα τα παραπάνω λειτουργούν εις βάρος των συναδέλφων που χρησιμοποιούν τα υπηρεσιακά για μετάβαση και επιστροφή από τα αμαξοστάσια.

Ο  Ο.Α.Σ.Θ. πρότεινε αρχικώς ανασχεδιασμό υπηρεσιακών δρομολογίων με δραματική μείωση των υπηρεσιακών, κάτι που μας βρήκε κάθετα αντίθετους.

Ακολούθησαν διαβουλεύσεις μεταξύ Υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Θ., εργαζομένων και Συνδικάτου με αποτέλεσμα να καταλήξουμε σε μια κοινή πρόταση.

 Η εφαρμογή του νέου προγράμματος οριστικοποιήθηκε για την 1 Δεκεμβρίου 2018. Ο προγραμματισμός που αρχικώς κυκλοφόρησε, έχει βελτιωθεί, ενώ προστέθηκε ένα επιπλέον υπηρεσιακό, και αναμένουμε εντός της εβδομάδος την νέα ανακοίνωση από την υπηρεσία με τον προγραμματισμό των υπηρεσιακών δρομολογίων.

Είναι μια πρόταση που ο στόχος  και η κατεύθυνσή της, είναι η έγκαιρη και ασφαλή μετάβαση των οδηγών για την ανάληψη της υπηρεσίας τους από τα αμαξοστάσια, καθώς και η βελτίωση μεταφοράς των οδηγών κατά την Β΄ φυλακή, από τα αμαξοστάσια στις κατοικίες τους.

Ο νέος σχεδιασμός δίνει αρχικώς την εκτίμηση ότι η εξυπηρέτηση των συναδέλφων θα γίνεται καλύτερα από ότι στο πρόσφατο παρελθόν. Τα δρομολόγια είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε:

Το βράδυ θα γίνεται προσαρμογή ανάλογα με την ζήτηση και την κάθε φορά κατεύθυνση των οδηγών που τελείωσε η βάρδια τους.

Το πρωί θα γίνονται ακριβώς όπως σχεδιάστηκαν τα δρομολόγια, προσαρμοσμένα στην έγκαιρη μετάβαση για ανάληψη της βάρδιας από τους οδηγούς.

Συμφωνήθηκε με την Διεύθυνση Κίνησης, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν να υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης λειτουργίας των υπηρεσιακών δρομολογίων ανά τρίμηνο.

Λειτουργώντας το νέο πρόγραμμα, θα γίνει καταγραφή πιθανόν παραλείψεων και αναλόγως στην πορεία θα υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις.

Το ποσοστό των υπηρεσιακών συγκριτικά με τα κυκλοφορούντα λεωφορεία είναι σαφώς βελτιωμένο σε σύγκριση με το παρελθόν.

 

 

 

 

                                                                                                   ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                   Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                 ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                                                   ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.