ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

              Αρ.Πρωτ. 361                                                                                                                                  Θεσσαλονίκη 3/5/2019

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Συνάδελφοι – σσες

Από την ένταξή μας στο “ενιαίο μισθολόγιο” και ότι αρχικά πετύχαμε για τον περιορισμό των απωλειών μας, διαρκής ήταν η προσπάθεια της Διοίκησης του Συνδικάτου να αποκαταστήσει μέρος μισθολογικών “αδικιών” του νόμου περί ενιαίου μισθολογίου.

Μετά την μισθολογική διευθέτηση των περιπτώσεων όπως ασθένειες, μετατάξεις – αποσπάσεις, σπουδές παιδιών, κλιμάκια πτυχίων, διόρθωση αμοιβής νυχτερινών και εξαιρέσιμων ωρών, καταφέραμε να επαναϋπολογισθούν οι προσωπικές διαφορές εργαζομένων που κατά τον μήνα της ένταξης (Σεπτέμβριος 2017) είχαν κανονική άδεια ή στερούνταν εργασίας εξαιρέσιμων ημερών με αποτέλεσμα να υπολείπονται προσωπικής διαφοράς έναντι άλλων εργαζομένων.

Με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και προσδιορισμού των αναδρομικών που προκύπτουν (ύψους 577.000€) και τα οποία θα αποδοθούν στους δικαιούχους στην προσεχή καταβολή της μισθοδοσίας, παράλληλα η υπηρεσία προχώρησε στον επαναϋπολογισμό και εκκαθάριση του Οκτωβρίου 2017 βάση της Σ.Σ.Ε. με αποτέλεσμα από τους εργαζόμενους που προκύπτουν αρνητικές διαφορές να παρακρατηθεί συνολικό ποσό ύψους 88.000€. Αντιστοίχως για τον Νοέμβριο 2017 το συνολικό ποσό παρακράτησης των δευτερευουσών αποδοχών που είχαν χορηγηθεί, ανέρχεται στο ύψος των 86.000€.

Τονίζουμε ότι για όσους συναδέλφους προκύπτει παρακράτηση οφειλόμενων θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία.

α΄ Για τις αρνητικές διαφορές που προκύπτουν από την Σ.Σ.Ε. για τον μήνα Οκτώβριο 2017 έως του ποσού των 80€ μικτά, θα παρακρατηθούν άμεσα.

Εάν το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει τα 80€, η παρακράτηση θα γίνει σε μηνιαίες δόσεις των 80€ στα μικτά.

β΄ Για τις αρνητικές διαφορές που προκύπτουν από την χορήγηση των δευτερευουσών αποδοχών μηνός Νοεμβρίου 2017, η παρακράτηση θα γίνει σε μηνιαίες δόσεις έως 50€ .

Είναι αντιληπτό πλέον με τα τελικά δεδομένα , ότι οι μπακαλίστικοι υπολογισμοί κάποιων που προσπαθούσαν να κερδίσουν εντυπώσεις, πέφτουν στο κενό.

Σαφώς όπως εξ αρχής γνωρίζαμε όλοι, η απώλεια 13ου και 14ου μισθού είναι σημαντική με δυσμενείς επιπτώσεις στον οικογενειακό μας προϋπολογισμό.

Η απώλεια αυτή έχει πλήξει το σύνολο των εργαζομένων από την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών που οδήγησαν οι κυβερνώντες την χώρα μας.

Στο κομμάτι των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας όμως, με τις ενέργειές μας καταφέραμε να αντέξουμε έναντι άλλων, περιορίζοντας τις απώλειες, αλλά και πάλι όντας πάντα πρωτοπόροι σε αγώνες και διεκδικήσεις, διαρκής παραμένει η προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων μας που είναι η επανάκτηση αλλά και διεύρυνση των κεκτημένων μας.

Όπλο μας ήταν και θα παραμείνει η διαρκής συσπείρωση και ομοψυχία των εργαζομένων στην Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης.   

 

   

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                   ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                              ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.