ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

               Αρ.Πρωτ.  474                                                                                                                         Θεσσαλονίκη 24/10/2019

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Συνάδελφοι – σσες

  • Είναι γνωστά τα προβλήματα και οι ανησυχίες που απασχολούν όλους μας με τα γεγονότα που διαδραματίζονται τα τελευταία χρόνια αλλά και τις εξελίξεις που τρέχουν αυτή την εποχή.

Την όλη κατάσταση έρχεται να επιδεινώσει και η παραφημολογία ή και λανθασμένη τοποθέτηση κάποιων όσον αφορά σημαντικά ζητήματα όπως η ισχύς και διάρκεια της Σ.Σ.Ε..

Τονίζουμε, και υπενθυμίζουμε, ότι η Σ.Σ.Ε. λήγει στις 31-12-2019 και συμπεριλαμβανομένης της μετενέργειας, λήγει στις 31-3-2020.

 

  • Στο ερώτημα, εάν ξεκίνησαν συζητήσεις για υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε. ή στα υποθετικά σενάρια ότι κινδυνεύουν κεκτημένα μας, να τονίσουμε ότι αυτό που προέχει και θα καθορίσει την συνέχεια, είναι ο Ο.Α.Σ.Θ. μετά την 3η Δεκεμβρίου 2019.

 Σήμερα, με καθορισμένη ημερομηνία λήξης του Ο.Α.Σ.Θ., καμία Διοίκησή του δεν είναι σε θέση να συζητήσει και υπογράψει οτιδήποτε που θα ισχύει μετά τις 3-12-2019. Αυτό ισχύει για κάθε οικονομική και όχι μόνο, συμφωνία που αφορά τον Ο.Α.Σ.Θ.

 Σε αναμονή λοιπόν, των νομοθετημάτων που ετοιμάζονται και θα προσδιορίσουν την συνέχεια.

 

  • Όσον αφορά την καθυστέρηση καταβολής παροχών μη μισθολογικού κόστους, (βρεφονηπιακοί σταθμοί – επίδομα φοίτησης τέκνων κ.τ.λ.) κατ’ αρχήν να τονίσουμε ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας για μη καταβολή τους.

 Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να επιλυθεί ένα ζήτημα νομικής φύσεως που έχει προκύψει ως    προς την φορολόγηση αυτών των ποσών.

 Υπάρχει μια συνεχής διεργασία με την Διεύθυνση Μισθοδοσίας καθώς και με την Διοίκηση του Ο.Α.Σ.Θ. για την εξεύρεση της πλέον συμφέρουσας λύσης για τους δικαιούχους εργαζόμενους. Παράλληλα το Προεδρείο του Συνδικάτου μας μετέβη στην Αθήνα πραγματοποιώντας συνάντηση με το αντίστοιχο Συνδικάτο της Ο.ΣΥ. καθώς και με την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρίας για την αποκόμιση πληροφοριών του τρόπου που καταβάλλονται εκεί τα αντίστοιχα ποσά παροχών μη μισθολογικού κόστους.

 Θεωρούμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα βρεθεί η λύση του προβλήματος και θα επέλθει η κανονικότητα ως προς την κάλυψη των παροχών μη μισθολογικού κόστους που συμπεριλάβαμε στην ισχύουσα Σ.Σ.Ε.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                   ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                              ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.