Εφαρμογή Ε.Σ.Σ.Ε.

Αρ.Πρωτ. 58                                                                                                                           Θεσσαλονίκη 28/3/2018

 

                                                                                                Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Συνάδελφοι – σσες

  • Μετά την υπογραφή της Ε.Σ.Σ.Ε. προχωράμε σταδιακά στην εφαρμογή των άρθρων αυτής και αντιμετωπίζουμε τα όποια διαδικαστικά και μη προβλήματα που προκύπτουν.
  • Αντιμετωπίσθηκε και επιλύθηκε το θέμα της αναγνώρισης πτυχίων ΑΕΙ-ΤΕΙ με αποτέλεσμα ο κάθε εργαζόμενος να ενταχθεί στα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια.
  • Άδεια σχολικής παρακολούθησης. Όλοι οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στα οριζόμενα του σχετικού άρθρου δικαιούνται να κάνουν χρήση αυτής της αδείας. Έχουμε εκδώσει και σχετική ανακοίνωση επί του θέματος.
  • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί. Από έναρξη ισχύος της Σ.Σ.Ε. στους δικαιούχους θα καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσό.

Καταβάλλουμε προσπάθειες να βρεθεί τρόπος καταβολής των ποσών απευθείας από Ο.Α.Σ.Θ. προς παιδικούς σταθμούς ώστε να επωφεληθούν οι δικαιούχοι τις κρατήσεις που επωμίζονται όταν εισπράττουν τα ποσά μέσω μισθοδοσίας. Θα υπάρξει ενημέρωση στην εξέλιξη του θέματος.

  • Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της διαμόρφωσης των εξοφλητηρίων και της διόρθωσης των παραλήψεων που διαπιστώσαμε στους ελέγχους που πραγματοποιούμε όλο αυτό το διάστημα.

Ασθένειες – Οικογενειακά επιδόματα – αδειούχοι τον μήνα Σεπτέμβριο – διακοπές – υπολογισμός νυχτερινών εξαιρέσιμων, αποτέλεσαν κατά βάση τις επισημάνσεις μας και την αιτία του επαναπροσδιορισμού δεδομένων στα μισθολόγια αρκετών κατηγοριών εργαζομένων.

Αντίστοιχη παρέμβαση υπήρξε και στην απόδοση του 65% της υπερβάλλουσας διαφοράς. Όλα τα παραπάνω αποτελούν θετική προς τους εργαζόμενους τροποποίηση εξοφλητηρίων.

Με την διόρθωση και της τελευταίας επισήμανσής μας θα μας δοθεί η δυνατότητα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της δέσμευσής μας για κλαδικό κάλεσμα ενημέρωσης επί των εξοφλητηρίων. Εκεί αντιμέτωποι πλέον με την ψυχρή και αδιάψευστη λογική των δεδομένων, θα απαντηθούν όλοι που έως σήμερα, είτε από άγνοια είτε εσκεμμένα παραπληροφορούν τους συναδέλφους.

  • Διακοπή. Μας απασχολεί το θέμα της διακοπής αναζητώντας τρόπους αμοιβής προς τους εργαζόμενους που την πραγματοποιούν καθώς δεν προβλέπεται από τον νόμο. Θα ενημερώσουμε για την εξέλιξη των ενεργειών μας.
  • Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Σύμφωνα με τον νόμο και τα ισχύοντα των Υπουργείων Οικονομικών και Μεταφορών (παρ.1 άρθρο15 Ν.4024/2011) εντάχθηκαν οι εργαζόμενοι στην αντίστοιχη κατηγορία. Οι κατηγορίες είναι Α΄(150€) – Β΄(70€) – Γ΄(35€). Στην Β κατηγορία δεν εμπίπτουν εργαζόμενοι του Ο.Α.Σ.Θ.  Στην Α΄ Κατηγορία εντάσσονται οι οδηγοί και οι τεχνίτες, στην Γ΄ Κατηγορία όλο το υπόλοιπο προσωπικό εκτός των υπαλλήλων γραφείων.
  • Οι συνάδελφοι που κατέθεσαν βεβαιώσεις σπουδών για παιδιά που σπουδάζουν εκτός νομού Θεσσαλονίκης δεν απαιτείται να υποβάλλουν σχετική αίτηση για την απόδοση του οικονομικού βοηθήματος (700€). Θα αποδοθεί σε προσεχή μισθοδοσία τους.

Αντιστοίχως το ίδιο ισχύει και για συναδέλφους που κατέθεσαν πιστοποιητικό γέννησης τέκνου από 1-10-2017.

 

   Αγωγές

5-2-2018 εκδικάσθηκε υπέρ μας στο πρωτοδικείο το κίνητρο ασφαλούς οδήγησης (1.000.000€) και αναμένουμε την τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου.

12-3-2018 εκδικάσθηκε πρωτοβάθμια το χρέος του Ο.Α.Σ.Θ. προς τον Συνεταιρισμό (1.800.000€). Αναμένουμε ορισμό δευτεροβάθμιας εκδίκασης.

17-4-2018 εκδικάζεται το χρέος του Ο.Α.Σ.Θ. προς το Συνδικάτο μας (ύψους 4.337.000€)

8-6-2018 εκδικάζεται η αγωγή για το πλεόνασμα χρήσης 2010. Η έκβασή του θα καθορίσει και την διεκδίκηση πλεονάσματος έτους 2011. Σύνολο ποσού διεκδίκησης 5,5 εκατομμύρια Ευρώ.

  • Δρομολογούμε επίσης αγωγές:

α΄ Κλιμάκια ωρίμανσης, το σκεπτικό της αγωγής μας στηρίζεται στο γεγονός ότι το κλιμάκιο δεν αποτελεί αύξηση και κακώς αφαιρείται από την προσωπική διαφορά.

β΄ Υπερωρία. Το σκεπτικό της αγωγής μας στηρίζεται, πέραν του ηθικού  αλλά και στην αντισυνταγματικότητα – κατά την άποψή μας – της σχετικής εγκυκλίου που ορίζει ότι η αμοιβή της πρόσθετης εργασίας πέραν του 8ώρου θα αμείβεται με ποσό μικρότερο ακόμη και της εργατοώρας.

  • Τονίζουμε προς όλους τους συναδέλφους ότι το Προεδρείο του Συνδικάτου είναι αντίθετο στην προσπάθεια που καταβάλλει η παράταξη της ΔΑΣ με την συγκέντρωση υπογραφών για σύγκληση Γ.Σ. με σκοπό την επαναδιαπραγμάτευση της Σ.Σ.Ε.

Το Προεδρείο του Συνδικάτου, με εντολή της πλειοψηφίας Γενικής Συνέλευσης υπέγραψε Σ.Σ.Ε. και ήδη αγωνίζεται για την εφαρμογή της.

Στην Γενική Συνέλευση που θα προκαλέσει το Συνδικάτο θα αναλυθούν τα γεγονότα και εκεί θα πάρουμε αποφάσεις ως ορίζει το καταστατικό μας.

 

 

 

                                                                                                 ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                        Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                 ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                                                          ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.