ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ Ρ-7 Ν.Σ.Σ.

                  Αρ. πρωτ. 535                                                                                                                   Θεσσαλονίκη 8/1/2020

 

 

Προς

Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Σ.Ε.Θ.

 

ΚΟΙΝ.: Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Θ.

 

 

ΘΕΜΑ: “Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-7 στην είσοδο του τερματικού σταθμού στον Ν. Σ. Σταθμό”

 

 

Κύριε Διευθύνοντα

Στον δρόμο (χωρίς ενδεικτικό όνομα) εισόδου του τερματικού σταθμού λεωφορείων στον Ν. Σ. Σταθμό, αν και στην αρχή της εισόδου υπάρχουν ενδεικτικές πινακίδες που δηλώνουν την μια κατεύθυνση αυτού του δρόμου, στην πλευρά που βρίσκεται εντός του Ν. Σ. Σταθμού δεν υπάρχουν πινακίδες που να απαγορεύουν την αντίθετη κίνηση οχημάτων.

Αποτέλεσμα αρκετά οχήματα που κινούνται εντός του χώρου Ν. Σ. Σταθμού να επιλέγουν την έξοδό τους από αυτόν τον δρόμο με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προϋποθέσεις ατυχήματος ή και αιτία αντεγκλήσεων μεταξύ οδηγών.

Παρακαλούμε για ενέργειες τοποθέτησης απαγορευτικής πινακίδας Ρ-7 εντός του χώρου του Ν. Σ. Σταθμού.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.