ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                  Αρ. πρωτ. 557                                                                                                             Θεσσαλονίκη 28/1/2020

 

 

 

 

Προς

Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Σ.Ε.Θ.

 

 

 

Κύριε Διευθύνοντα

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου (αριθ. πρωτ. 204 από 28/1/2020) σας ενημερώνουμε ότι ορίζουμε εκπρόσωπο της υπό σύσταση επιτροπής (ομάδα εργασίας) τον Μουραμπετζή Ιωάννη.

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.