ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Σ.Σ.Ε.

                   Αρ. πρωτ. 644                                                                                                                              Θεσσαλονίκη 30/4/2020

 

 

Προς

Ο.Σ.Ε.Θ.

Πρόεδρο του Δ.Σ. και

Διευθύνοντα Σύμβουλο

 

 

 

 

Κ. κ. Πρόεδρε και Διευθύνοντα

Σας διαβιβάζουμε το έγγραφο που αποστείλαμε προς το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών για τα ζητήματα που εκκρεμούν σχετικά με την μη εφαρμογή όρων Ε.Σ.Σ.Ε. καθώς και τις ενέργειες της Διοίκησης του Ο.Α.Σ.Θ. με την λήξη της ισχύουσας Ε.Σ.Σ.Ε.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.