ΠΡΟΣ ΑΑΔΕ

                 Αρ. πρωτ. 399                                                                                                                          Θεσσαλονίκη 31/7/2019

 

 

 

 

Προς Τον

Αξιότιμο κ. Πιτσιλή

 

Αρκετοί φορολογούμενοι, εργαζόμενοι στον Ο.Α.Σ.Θ., κατά τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής τροποποιητικής δήλωσης για αναδρομικά που υπήρχε ηλεκτρονική πληροφόρηση το έτος 2018 με έτος αναφοράς το 2017, πληροφορήθηκαν με μήνυμα της ίδια της εφαρμογής ό,τι έπρεπε να υποβάλλουν πρώτα αρχική τροποποιητική γιατί άλλαξαν τα δεδομένα των εισοδημάτων τους μετά από νέα ανάρτηση.

Προχωρώντας στην αρχική τροποποιητική, εμφανίστηκε το μήνυμα «ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ» και στη συνέχεια κατά τον έλεγχο της καρτέλας «εικόνα αποδοχών φορ. έτους 2017» αναγραφόταν το ποσό που προερχόταν από καθυστερημένη ανάρτηση του Ε.Φ.Κ.Α. και αφορούσε επιδοτούμενη ασθένεια.

Ολοκληρώνοντας την αρχική πάντα τροποποιητική δήλωση, εκδόθηκε πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου με αρχικό και τελικό ποσό και την ένδειξη «εκπρόθεσμο τροποποιητικής».

Όπως αντιλαμβάνεστε, το λάθος δεν είναι του φορολογούμενου, αλλά του Ε.Φ.Κ.Α. που ανήρτησε τα ποσά των επιδοτούμενων ασθενειών, αφενός μεν καθυστερημένα, αφετέρου δε χωρίς να ειδοποιήσει τους δικαιούχους και τούτο τεκμηριώνεται από το γεγονός ό,τι εάν είχε στείλει εγκαίρως τα στοιχεία στο Taxis, θα συμπεριλαμβανόταν στην αρχική υποβολή της δήλωσης και εάν οι φορολογούμενοι είχαν την σχετική πληροφόρηση, θα υπέβαλλαν εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση.

Συνεπώς, η όποια χρεωστική διαφορά φόρου προκύπτει, επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος υποβολής, θα πρέπει να πληρωθεί άμεσα με τις σχετικές προσαυξήσεις που προβλέπονται και το πρόστιμο των 100€ της εκπρόθεσμης δήλωσης.

Ευελπιστούμε ό,τι στη συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Δ.Ε.Δ. ΑΑΔΕ, λόγω καθυστέρησης ανάρτησης αποδοχών από τον Ε.Φ.Κ.Α., δεν θα επιβληθεί τουλάχιστον το πρόστιμο των 100€.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.